Regulamin Portalu

Regulamin  Portalu Nasze WITOSA – ZAŁĘŻE

1. Portal może odmówić publikacji ogłoszenia lub reklamy bez podania przyczyny. jeżeli narusza dobre imię osoby trzeciej, jest obraźliwe, lub usunąć opublikowane już ogłoszenie na wniosek innej osoby (jeżeli poda przyczynę wniskowania usunięcia wpisu lub ogłoszenia)

2. Portal nie odpowiada za treść ogłoszeń oraz innych materiałów. Jeżeli jest uzasadnione podejrzenie, iż mogło dojść do naruszenia prawa prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym.

3. Portal nie odpowiada za szkody powstałe na skutek wykorzystania plików oraz treści zawartych na stronie internetowej.

4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za pliki (teksty, zdjęcia, grafiki) nadesłane przez osoby trzecie. Jeżeli jest uzasadnione podejrzenie, iż mogło dojść do naruszenia prawa prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym.

5. Przesyłając materiały, Autor oświadcza, że nie naruszają one żadnych praw osób trzecich oraz wyraża zgodę na ich zwielokrotnienie przy użyciu wszelkich technik, wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej oraz na jego rozpowszechnienie portalu internetowego oraz portalu facebook.com 

6. Informacje i porady publikowane i zamieszczane na portalu oraz odpowiedzi udzielane w wiadomościach email mimo, iż dołożono wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność informacji – nie mają charakteru profesjonalnego doradztwa,w związku z tym Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu poniesionych szkód lub doznanych strat powstałych w wyniku korzystania lub polegania na informacjach tu zawartych.

7. Pliki i materiały przesłane przez Czytelników, Reklamodawców i Ogłoszeniodawców nie mogą naruszać praw osób trzecich,w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych tych osób. Czytelnicy, Reklamodawcy i Ogłoszeniodawcy oświadczają, że dysponują prawami do przesłanych plików i materiałów do publikacji.

8. Czytelnicy, Reklamodawcy i Ogłoszeniodawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych tych osób, zgłoszone wobec Portalu w związku z tymi plikami i materiałami do publikacji.

9. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z komentarzy na forum Facebook łamie dobre obyczaje, redakcja ma prawo usunąć komentarz bez podania przyczyny. Zawiadom nas o tym.

10. Oferta reklamowa na stronie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej. Aby uzyskać dokładne dane prosimy o kontakt pod adresem:

Kontakt: PORTAL NASZE WITOSA ZAŁĘŻE – naszewitosa@wp.pl lub
      sms-em pod nr. tel 796 001 976 o treści “kontakt”.