RODO

RODO: Portalu Nasze Witosa-Załęże.

Uprzejmie informujemy naszych mieszkańców oraz naszych czytelników,
że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych stworzyliśmy zgodną z nim politykę prywatności.Mimo wejściu regulacji RODO Twoje dane są bezpieczne.
Podczas odwiedzin dzięki plikom cookies następuje profilowanie,
które pozwala nam kierować do Was informacje.
Rozwiązanie to pozwala nam również na wyświetlanie reklam najbardziej dopasowanych do Twoich preferencji.
Być może wolałbyś Portal Nasze Witosa-Załęże bez reklam, jednak ich ekspozycja pozwala nam działać w branży medialnej,
a nasi czytelnicy otrzymują w zamian za darmo najbardziej rzetelne i prawdziwe informacje na naszej stronie http://naszewitosa-zaleze.pl
gdyż nasza redakcja jest niezależna i stworzona dla Was,
a naszą misją jest informowanie naszych czytelników i pilnowanie wspólnego dobra naszych mieszkańców osiedla Witosa oraz dzielnicy Załęża.

Dokonując wpisu za pośrednictwem Faceboog-u, dodając komentarz,
czy po prostu kontaktując się ze mną jako administratorem Portalu Nasze Witosa Załęże,
przekazujesz mi swoje dane osobowe,
a ja gwarantuję Ci, że Twoje dane pozostaną poufne,
bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Powierzam przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Korzystam z narzędzi analitycznych Google Analytics,
które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony,
takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas,
jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami.
W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować,
czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Google Analytics, czy nie.

Korzystam z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook, by kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook.
Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.
W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować,
czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych
oraz subskrypcja profilu społecznościowego.
Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies
administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, YouTube, Google.

Osadzam na stronach wideo z serwisu YouTube oraz nagrania audio z serwisu SoundCloud.
W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube
oraz pliki cookies firmy Soundcloud Limited. Cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo.

Korzystam z systemu komentarzy Disqus, który wykorzystuje pliki cookies.
W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z plików cookies Disqus.

Wykorzystuję pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest:
Administrator Naczelny Redaktor Portalu Nasze Witosa-Załęże.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.
Zachęcam do zapoznania się z tymi przepisami.
Ze swojej strony uważam za potrzebne wyjaśnić Ci,
że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.
Dla Twojej wygody dołożyłem starań,
by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Podkreślam, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz,
że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłem się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,
masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do mnie jako Administratora oraz Naczelnego Redaktora Portlu Nasze Witosa-Załęże
z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam.
Wystarczy, że skontaktujesz się ze mną pod adresem naszewitosa@wp.pl
Dołożyłem jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności.
Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo.
Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych.
Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Z uwagi na korzystanie z usług Google oraz systemu MailChimp,
Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA)
w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach.
Nie obawiaj się,
Google oraz dostawca systemu MailChimp,
przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Kontakt.
Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej naszewitosawp.pl,
w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości.
Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą,
a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu.
Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

System komentarzy obsługiwany jest przez firmę Disqus Inc.,
301 Howard Street, Suite 300, San Francisco,
CA94105, USA. Disqus jest samodzielnym administratorem Twoich danych osobowych,
a korzystanie z systemu odbywa się na podstawie akceptacji przez Ciebie regulaminu świadczenia usług przez Disqus.

Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na stronie www.naszewitosa-zalenze.pl oraz na facebook-u,
a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na facebok-u, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza,
jak również zażądać ich usunięcia.
Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych,
o którym mowa w art. 20 RODO.
Uprawnienia te możesz realizować bezpośrednio w ramach swojego konta użytkownika w systemie Disqus.

Strona Portalu Nasze Witosa-Załęże, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe,
przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie),
które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przeze mnie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej,
tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne).
Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają mi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Zgoda na cookies.
Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies.
Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony.
Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies.
Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby.
W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z mojej strony,
jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu zamówienia.

Cookies podmiotów trzecich. Strona P.N.W.Z., podobnie jak większość współczesnych stron internetowych,
wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie,
co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.
Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics. Korzystam z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA. Działania w tym zakresie realizuję,
opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie,
polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji mojej strony internetowej.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej strony.
Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przeze mnie anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej.
Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych
i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.
Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA,
przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie.
W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Narzędzia społecznościowe.
Na stronie Portalu Nasze Witosa-Załęże używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe,
takie jak Facebook, Google oraz inne.

Wyświetlając moją stronę internetową,
zawierającą taką wtyczkę,
Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców).
Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do
Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną.
Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację,
że Twoja przeglądarka wyświetliła moją stronę,
nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany.
Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez
Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do z serwisów społecznościowych Facebook,
to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”,
to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców,
jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie
i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
Twitter – https://twitter.com/en/privacy,
Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Jeśli nie chcesz,
aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio
Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu.
Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki.

Wideo i audio. Osadzam na stronach wideo z serwisu YouTube oraz nagrania audio z serwisu SoundCloud.
W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USAdotyczące usługi YouTube oraz pliki cookies firmy SoundCloud Limited.
Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo lub audio.
Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo lub audio.

Odtwarzając wideo lub audio, Google lub SoundCloud otrzymuje o tym informacje,
nawet jeśli nie posiadasz profilu Google lub SoundCloud, lub nie jesteś akurat zalogowany.
Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy
(niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do serwisu Google,
to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na mojej stronie do Twojego profilu w Google.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawcę,
jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę
Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google.

Jeśli nie chcesz,
aby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie,
to przed wizytą na mojej stronie musisz się wylogować z tego serwisu.
Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki.

Zachęcam Cię do zapoznania się ze szczegółami polityki prywatności Google
(https://policies.google.com/privacy) oraz SoundCloud (https://soundcloud.com/pages/privacy).

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera,
na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera,
informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz.
Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony
i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną,
a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Odwiedzając naszą stronę Portalu Nasze Witosa-Załęże akceptujesz politykę prywatności RODO.