Upiękaszamy DZIELNICE – WYNIKI GŁOSOWANIA BO X

 

Informujemy z radością, że  pojawiły się wyniki głosowania 
Z projektów ogólnomiejskich  wygrał projekt : 

18 998 głosów  – M/01/X – #BezpieczneDzielnice: Brynów – Stara Ligota, Witosa, Załęże i Tysiąclecie.
Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych
weryfikowany koszt zadania: 2 465 500.00 zł

Monitoring na Załężu obejmnie: 

1. skrzyżowanie ul. Gliwickiej z ul. Wyplera,
2. skrzyżowanie ul. Gliwickiej z ul. Janasa,
3. ul. Gliwicka rejon kościoła,
4. Plac ks. Józefa Londzina, 

Monitoring na osiedlu Witosa  obejmnie: 

1. skrzyżowanie ul. Ossowskiego z ul. Witosa,
2. skrzyżowanie ulic Michejdy i Kolońskiej,
3. Rondo Józefa Olejniczaka,
4. ul. Kwiatkowskiego przy pętli autobusowej (cmentarz, parking, dom kultury),
5. staw Kozubek na ul. Obroki

na Załężu  

1 232 głosów zdobył projekt  L7/07/X Zielone Załęże – chronimy nasze zieleńce! 100 000 zł

Zadanie ma na celu wykonanie ochronnych metalowych płotków/palisad, które dzięki fundamentom będą skutecznie ochraniać powstałe w ostatnich latach zieleńce, które zostały sfinansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej. Niestety auta dostawcze dowożące towar do okolicznych sklepów jak i nieodpowiedzialne osoby systematycznie niszczą nowe nasadzenia. Tereny zielone są zaśmiecane co powoduje, że ciężko wywalczone przez mieszkańców Załęża pieniądze wydane na nową zieleń mogą ostatecznie się zmarnować.

1 040 głosów L7/08/X Remont i doposażenie załęskich przedszkoli i szkół
(MP 26, MP 30, MP 39, SP 22 i ZSiP nr 2) 200 000 zł

Projekt remontów i doposażenia załęskich Przedszkoli i Szkół to pozyskanie środków na wyżej wymieniony cel dla: MP 26 – odmalowanie 2 sal oraz zakup wyposażenia i pomocy naukowych; MP 39 – remont łazienki dla dzieci; MP 30 – remont 2 sal i odmalowanie pomieszczeń; SP 22 – utworzenie klasopracowni językowej; ZSiP nr 2 – remont łazienek.

 

485  głosów L7/06/X Zielone Załęże – Minipark Wiśniowa kontynuacja – dodatkowa zieleń i miejsca postojowe 69 000 zł

Głównym założeniem wniosku jest organizacja przestrzeni pomiędzy powstałym parkiem, a ogrodzeniem ogródków działkowych POD Świt. W chwili obecnej zaciera się granica pomiędzy drogą dojazdową, a dzikim parkingiem, który ingeruje w tkankę parku, gdyż powierzchnia biologicznie czynna na skraju parku jest rozjeżdżana. Należy tę przestrzeń zagospodarować poprzez wykonanie obrzeża wyraźnie zaznaczającego granicę pomiędzy parkiem, a przestrzenią przeznaczoną dla samochodów, wyznaczenie 6 miejsc postojowych z płyt ażurowych oraz dokonanie przy nich dodatkowych nasadzeń po stronie należącej do parku (2 drzewa, krzewy oraz trawnik).

 

281 głosów  L7/01/X Załęże czyta nowości. Zakup książek dla Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej 10 000 zł

W ramach projektu dla Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej będą zakupione nowości wydawnicze – książki i prasa.

 

266 głosów  L7/05/X Załęże TO MY! Śpiewamy dla Załęża – Zespół KATOSIE 8 000 zł

Przygotowanie i profesjonalne nagranie trzech utworów promujących życie w dzielnicy Załęże – Załęże TO MY! Nagranie jednego teledysku z jednym z powstałych utworów. Piosenki dla mieszkańców Załężaa w szczególności dla dzieci Załęża. Będą to utwory jednoczące mieszkańców podczas wspólnego śpiewania w czasie imprez domowych, dzielnicowych.

166 głosów  L7/11/X Dni Załęża – Załęski Festyn Rodzinny 24 900 zł

Festyn Rodzinny “Dni Załęża” VII edycja Organizowane “VII Dni Załęża” są skonsolidowaną imprezą o charakterze zarówno kulturalnym, jak i sportowym, integrującą społeczność dzielnicy oraz promującą ją. Plan imprezy jest tak skonstruowany, aby skorzystała z niego jak najszersza grupa odbiorców. W wymiarze kulturalnym chcemy stworzyć satysfakcjonującą ofertę dla szerokiego grona odbiorców, przy czym planuje się włączenie samych mieszkańców w tworzenie fragmentu części artystycznej imprezy. To jedna z niewielu szans na wspieranie aktywnych postaw, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży z dzielnicy. Część sportowa “VII Dni Załęża” dostarczy wielu emocji związanych z przewidzianymi rozgrywkami i konkurencjami, angażującymi całe rodziny. Współzawodnictwo sportowe, opierające się na zasadach fair play, może również mieć charakter integrujący. To również promocja wśród Załężan zdrowego trybu życia poprzez aktywność fizyczną.

 

na Osiedlu Witosa : 

3 061 głosów zdobył projekt –  8/01/X – Dom Kultury na Witosa. LOOK 7 (2024) 
 i był drugim projektem we wszystkich dzielnicach pod wzgledem ilości głosów 

Zweryfikowany koszt zadania: 210 000.00 zł

Opis zadania: Dom Kultury na Witosa. LOOK 7(2024) to kompleksowy projekt zapewniający całoroczną, ogólnodostępną ofertę kulturalną
w naszej dzielnicy: dla młodszych i starszych, dla rodzin, dla pasjonatów kultury wysokiej i miłośników rozrywki. To bogaty repertuar działań
integrujących, kulturotwórczych i społecznych-potańcówek, pokazów kina plenerowego, warsztatów, zajęć z artystami, spotkań z teatrem,
muzyką i sztukami wszelakimi. Czekając na nasz murowany dom kultury (już coraz bliżej!!!), chcemy dostępu do kultury i rozrywki w miejscu,
w którym na co dzień mieszkamy.

1677 głosów – L8/03/X – Książka przepustką do świata – zakup nowości książkowych i audiobooków do biblioteki

Zweryfikowany koszt zadania: 12 000.00 zł
Opis zadania: Zakup nowości książkowych i audiobooków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach Filia nr 12 Osiedle Witosa


1628 głosów –  L8/04/X – „Przedszkole drugim domem” – zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Miejskich Przedszkoli nr 13, 50

z Oddziałami Integracyjnymi, 85 i 94 im. Małego Księcia w Katowicach

Zweryfikowany koszt zadania: 100 000.00 zł
Opis zadania: Zakup wyposażenia ( małe i duże AGD ) wspomagającego funkcjonowanie placówek: MPI 3, MP50 z 0.1, MP85, MP94 im.Małego
Księcia w Katowicach. Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci uczęszczających do MPI 3, MP50 z 0.1, MP85, MP94 im.Małego Księcia
w Katowicach.

856 głosów –  L8/08/X – Modernizacja i doposażenie placu zabaw na Pl. Pileckiego na Oś.Witosa

Zweryfikowany koszt zadania: 228 000.00 zł
Opis zadania: Zakres projektu obejmuje: przygotowanie terenu pod inwestycję, umieszczenie elementów muzycznych na terenie placu zabaw,
dostosowanie ścieżek do potrzeb osób niepełnosprawnych, uzupełnienie istniejącej małej architektury, zaprojektowanie zieleni i pielęgnację
istniejącej roślinności

Dziękujemy wam zaangażowanie w glosowanie !! 

Szczegóły na stronie