Press "Enter" to skip to content

Na Załężu

Zielone Załęże: Dziękujemy Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach za wsłuchanie się w prośby mieszkańców dotyczące stanu małej architektury i sprzętów na placu zabaw oraz w Parku Załęskim. 🛠️ Od dziś pracownicy zakładu prowadzą prace porządkowe: m.in. uzupełniane są połamane i brakujące elementy drewniane sprzętów i ławek. Z rozmowy z Dyrektorem zakładu wiemy, że w najbliższym czasie możemy jeszcze liczyć na czyszczenie i malowanie sprzętów. 🖌️💦 Fot. Karol Janiak Zielone Załęże.