Press "Enter" to skip to content

Co będzie dalej.

Wraz z Rada Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa gościliśmy wczoraj Marcin Krupa w naszej dzielnicy na wizycie gospodarskiej. Mimo uporczywie deszczowej aury mogliśmy pokazać kilka miejsc na naszym Osiedlu, które wymagają interwencji miejskich służb. Wybraliśmy te tematy, które najczęściej wskazują Mieszkańcy w swoich codziennych zgłoszeniach: 👉 parkowanie przy terenach szkolnych, 👉 stan techniczny Placu św. Herberta, jego nieodpowiadające naszym potrzebom zabetonowanie i wymagające renowacji oświetlenie, 👉 remont ulicy Kwiatkowskiego, 👉 ustawienie wiaty przystankowej na przystanu Osiedle Witosa Pętla i uporządkowanie lokalizacji stanowisk, 👉 objęcie monitoringiem nowego parkingu przy ul. Kwiatkowskiego. Będę na bieżąco informował Was o tym, co i jak zostało zrealizowane. Pan Prezydent mógł także bezpośrednio zobaczyć, jak smutno wygląda dziś 🌳 Park na Dulęby – w imieniu pana Szymona, który nie mógł wziąć udziału w spotkaniu, przekazałem pismo nt. parku. Ze względu na roboczy charakter wczorajszej wizyty i ograniczony czas w spotkaniu mogło wziąć udział tylko kilkoro społeczników z naszej dzielnicy oraz z Zielone Załęże, które aktywnie działa na rzecz naszego Osiedla. Zaprosiliśmy jednak Prezydenta Krupę na otwarte spotkanie z Mieszkańcami – wzorem lat poprzednich.