Press "Enter" to skip to content

Może być jeszcze bardziej zielono na Załężu.

Zielone Załęże: Prezentujemy naszą drugą propozycję złożoną do Zielonego Budżetu. 2️⃣ Łąka kwietna dla Załęża – zadanie ma na celu powstanie łąki kwietnej pomiędzy torowiskiem tramwajowym, a drogą dla rowerów w pobliżu głównego skrzyżowania w dzielnicy. Teren: róg ulic Gliwickiej i Brackiej, autor; Karol Janiak , wartość: 25.602,00 zł.