Press "Enter" to skip to content

Katowice wydadzą milion złotych na pomysły mieszkańców. Ci jednak będą musieli się aktywnie zaangażować w projekty.

Katowice wydadzą milion złotych na pomysły mieszkańców. Ruszył nabór wniosków na inicjatywę lokalną w 2022 roku. Skorzystać z funduszy mogą mieszkańcy, którzy chcą zmienić swoje najbliższe otoczenie. Inicjatywa lokalna to ciekawe narzędzie, gdzie mieszkańcy zgłaszają pomysły na zamiany w swoim bezpośrednim otoczeniu i określają przy tym swój udział w nich. „Mieszkańcy chętnie korzystają z inicjatywy lokalnej czy też budżetu obywatelskiego, bo widzą pozytywne efekty swojego zaangażowania w życie społeczności dzielnic. Zjednoczeni wokół społecznie ważnych celów, nie tylko ulepszamy i upiększamy nasze otoczenie, ale także integrujemy mieszkańców, wspieramy grupy sąsiedzkie i aktywistów miejskich. Dajemy przykład młodszemu pokoleniu, jak kształtować wspólną przyszłość” – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. Przez ostatnie trzy lata, dzięki wsparciu miasta, udało się zorganizować około 250 projektów, a w latach 2018 – 2020 nakład prac społecznych katowiczan w tym obszarze wyniósł ponad 63 tys. godzin. „Ważnym elementem inicjatyw lokalnych jest praca społeczna mieszkańców. To dzięki własnej aktywności mogą pozyskać wsparcie na działania podejmowane na rzecz integracji i budowania więzi lokalnych społeczności” – mówi Agnieszka Lis, pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych. więcej : www.infokatowice.pl www.infokatowice.pl